Single Sign-On IntranetVersion 2
Kata Nama
Kata Laluan
security

Intranet KETENGAH menggunakan mekanisma Single Sign On (SSO) di mana ia membenarkan Pentadbir Intranet KETENGAH untuk memasuki satu id dan kata laluan bagi capaian pelbagai aplikasi berkaitan. Antaranya ialah:-

1. Sistem Maklumat Kakitangan

2. Sistem Kursus Kakitangan

3. Sistem Rawatan Kakitangan